Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Ivana JAĎUDOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD KOMÁRNO
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Byt
predaj
2.6.2009
Úbytok
2
Rodinný dom
prestavba
október 2009
Prírastok

Hnuteľný majetok


Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Banka
predaj bytu
1.9.2009
33 194,00
Prírastok
2
Banka
úspory
2009
10 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR