Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Tatiana REDENKOVIČOVÁ KOPRDOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
nehnuteľný majetok
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
hnuteľný majetok
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
detské investičné sporenie
poistná zmluva
2009
13,00
Prírastok
2
stavebné sporenie
zmluva o sporení
2009
50,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
povinné zmluvné poistenei
zmluva
2009
Úbytok
2
stavebný úver
zmluva o stavebnom sporení
2009
Úbytok
3
stavebný úver
zmluva o sporení
2009
Úbytok
4
stavebný úver
zmluva o sporení
2009
Úbytok
5
úver
úverová zmluva
2009
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 

Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.

Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR