Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Silvia MINKOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD ZVOLEN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
lesné pozemky, trvalé trávne porasty
dedenie
2008
Prírastok
2
orná pôda
dedenie
2008
Prírastok
3
orná pôda
dedenie
2008
Prírastok
4
orná pôda, ostatné plochy
dedenie
2008
Prírastok
5
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2008
Prírastok
6
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2008
Prírastok
7
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2008
Prírastok
8
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2008
Prírastok
9
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2008
Prírastok
10
ostatné plochy, trvalé trávne porasty
dedenie
2008
Prírastok
11
trvalé trávne porasty
dedenie
2008
Prírastok
12
trvalé trávne porasty, orná pôda
dedenie
2008
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
auto Mazda 5
kúpa
2009
11 000,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
investície vo firmách (výlučné vlastníctvo manžela)
2009
14 166,00
Úbytok
2
účet v eBanke - zrušený
2009
10 008,00
Úbytok
3
účet v SLSP
2009
37 855,83
Úbytok
4
účet v TB
2009
8 733,53
Úbytok
5
vkladná knižka
2009
5 000,00
Prírastok
6
vkladná knižka
2009
5 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR