Oznam pre verejnosť - Podateľňa

30.09.2020
Kancelária Súdnej rady SR oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a Súdnej rady Slovenskej republiky zatvorená pre verejnosť odo dňa 1. októbra 2020 až do odvolania

Podania, adresované Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky a Súdnej rade Slovenskej republiky, je možné zasielať buď poštou, alebo elektronicky na adresu: podatelna@sudnarada.gov.sk. Verejnosť sa môže so zamestnancami Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky kontaktovať aj prostredníctvom elektronickej schránky alebo telefonicky na telefónnom čísle 02/210 28 060.

Opatrenie pdf
nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021