Prebiehajúce disciplinárne konania - za rok 2012

 
 

Značka

Predseda

Členovia

       
  1 Ds 2/2012 Juraj Krupa
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 1 Ds 2/2012:
JUDr. Mária Képessyová bola vybratá náhodným výberom namiesto člena senátu Mgr. Fedora Benku

 
JUDr. Ladislav Tomčovčík bol vybratý náhodným výberom namiesto predsedníčky senátu JUDr. Aleny Bielikovej

Juraj Krupa bol vybratý náhodným výberom namiesto predsedu senátu JUDr. Ladislava Tomčovčíka

 
  1 Ds 3/2012   JUDr. Martin Hermanovský
 
  1 Ds 4/2012 JUDr. Pavol Polka JUDr. Marcel Kohút,
JUDr. Dáša Kontríková
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 1 Ds 4/2012:
JUDr. Pavol Polka bol vybratý náhodným výberom namiesto predsedu senátu JUDr. Ladislava Tomčovčíka

 
  1 Ds 5/2012 Juraj Krupa JUDr. Branislav Dufala, 
JUDr. Tatiana Buchvaldová
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 1 Ds 5/2012:
Juraj Krupa bol vybratý náhodným výberom namiesto 
predsedníčky senátu JUDr. Aleny Bielikovej

 
  1 Ds 6/2012   JUDr. Marcel Kohút
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 1 Ds 6/2012:
JUDr. Miroslav Osif bol vybratý náhodným výberom namiesto predsedu senátu JUDr. Ladislava Tomčovčíka

 
  1 Ds 8/2012   JUDr. Terézia Triznová
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 1 Ds 8/2012:
JUDr. Miroslav Osif bol vybratý náhodným výberom namiesto predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešovej

 
  1 Ds 10/2012   JUDr. Martin Hermanovský
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 1 Ds 10/2012:
JUDr. Iveta Gildeinová bola vybratá náhodným výberom namiesto člena senátu JUDr. Igora Králika

 
  1 Ds 12/2012   JUDr. Boris Gerbery
 
  1 Ds 13/2012    JUDr. Terézia Triznová
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 1 Ds 13/2012:
JUDr. Jana Mičková bola vybratá náhodným výberom namiesto člena senátu Mgr. Fedora Benku


 
  1 Ds 15/2012 JUDr. Martin Michalanský JUDr. Allan Böhm,
Mgr. Viliam Pohančeník
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 1 Ds 15/2012:
JUDr. Martin Michalanský bol vybratý náhodným výberom namiesto predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešovej

 
  1 Ds 16/2012 JUDr. Martin Michalanský JUDr. Marcel Kohút

 
  1 Ds 17/2012   JUDr. Branislav Dufala, 
 
  1 Ds 18/2012  
 
  1 Ds 20/2012   JUDr. Štefan Lesňák
 
  1 Dso 1/2012 Juraj Krupa  JUDr. Milan Fulec,
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.,
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 1 Dso 1/2012:
JUDr. Jana Mičková bola vybratá náhodným výberom namiesto člena senátu JUDr. Igora Králika

 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 1 Dso 5/2012:
JUDr. Pavol Naď bol vybratý náhodným výberom namiesto člena senátu Mgr. Fedora Benku
 
  1 Dso 6/2012 Juraj Krupa JUDr. Miroslav Bobák,
JUDr. Štefan Lesňák
 
  1 Dn 1/2012   JUDr. Miroslav Bobák
 
  1 Dn 2/2012  
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 1 Dsn 4/2012:
JUDr. Martin Michalanský bol vybratý náhodným výberom namiesto predsedníčky senátu JUDr. Aleny Bielikovej