Prebiehajúce disciplinárne konania - začaté pred 1. januárom 2012

 
 

Značka

Predseda

Členovia

       
 

1 Ds 1/2010

JUDr. Renáta Janáková JUDr. Mária Képessyová,
JUDr. Viera Kumová
 
  1 Ds 3/2011 JUDr. Renáta Janáková JUDr. Mária Képessyová,
JUDr. Viera Kumová
 
  1 Ds 4/2011  
 
  2 Ds 1/2007 JUDr. Štefan Lesňák JUDr. Rastislav Stieranka
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 2 Ds 1/2007:
JUDr. Renáta Janáková bola vybratá náhodným výberom namiesto členky senátu JUDr. Aleny Bielikovej

JUDr. Rastislav Stieranka bol vybratý náhodným výberom namiesto členky senátu JUDr. Jany Burešovej


 
  2 Ds 9/2008 JUDr. Štefan Lesňák JUDr. Rastislav Stieranka
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 2 Ds 9/2008:
JUDr. Marek Dudík bol vybratý náhodným výberom namiesto členky senátu JUDr. Aleny Bielikovej


JUDr. Juraj Krupa bol vybratý náhodným výberom namiesto člena senátu JUDr. Mareka Dudíka

JUDr. Rastislav Stieranka bol vybratý náhodným výberom namiesto členky senátu JUDr. Jany Burešovej
 
 
  2 Ds 3/2010 JUDr. Štefan Lesňák JUDr. Rastislav Stieranka
 
  2 Ds 3/2011   JUDr. Štefan Lesňák
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 2 Ds 3/2011:
JUDr. Štefan Lesňák bol vybratý náhodným výberom namiesto členky senátu JUDr. Tatiany Biednikovej 


 
  2 Ds 4/2011   JUDr. Marcel Kohút
 
Zmena v personálnom zložení disciplinárneho senátu 2 Ds 4/2011:
JUDr. Marcel Kohút bol vybratý náhodným výberom namiesto členky senátu JUDr. Tatiany Biednikovej 

 
  3 Ds 3/2011 JUDr. Marek Dudík Mgr. Peter Melicher,
JUDr. Rastislav Stieranka
 
  4 Ds 2/2010 JUDr. Jozef Kolcun JUDr. Miroslav Osif,
JUDr. Janka Mičková