Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii o úlohe a zodpovednosti súdnych rád pri budovaní dôvery verejnosti v súdnictvo (Lviv 10. až 12. marec 2023, Ukrajina)

16.03.2023
Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa ako zástupca vo Výkonnej rade Európskej siete súdnych rád zúčastnil on line trojdňovej konferencie organizovanej Vysokou radou pre súdnictvo Ukrajiny s názvom: Roles and Responsibilities of the High Council of Justice: Building Public Trust and Confidence in the Judiciary (Úlohy a zodpovednosť Vysokej rady pre súdnictvo: Budovanie dôvery verejnosti v súdnictvo), ktorá sa konala v dňoch 10. až 12. marca 2023 prezenčne aj on-line v Lvive. 

Ján Mazák sa prezentoval prednáškou o skúsenostiach Súdnej rady Slovenskej rady pri budovaní dôvery a dobrej povesti súdnictva v Slovenskej republike, venujúc sa historickým súvislostiam ako aj súčasnosti. Súčasne odpovedal na viacero otázok týkajúcich sa právomocí súdnej rady a niektorých konkrétnych výsledkov pri vykonávaní nových kompetencií, ktoré vyplynuli z ústavnej a zákonnej zmeny postavenia súdnej rady v decembri 2020.

Príloha:
Program konferencie v anglickom jazyku pdf - 156kB
nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 22. marca 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. …

22.03.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

22.03.2023
nzov

Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady A…

21.03.2023
nzov

Odlišné stanovisko Lucie Berdisovej členky Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 63/2023 zo 16. februára 2023

Stanovisko členky Súdnej rady Slovenskej republiky, vznesené k bodu programu „Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacic…

20.03.2023