Rozvrhy práce Disciplinárneho súdu do 31. decembra 2011

Od 1. januára 2012 Súdna rada Slovenskej republiky neurčuje rozvrh práce Disciplinárneho senátu.
Disciplinárny senát je vytvorený prostredníctvom technických a programových
prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.