Uznesenia sudcovských rád

Uznesenia sudcovských rád/plén sudcov zverejňované v súlade s Čl.  IV ods. 3 Zásad sudcovskej etiky

 

  Sudcovská rada/plénum sudcov Stanovisko
  Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave Uznesenie č. 31/2016 z  30. septembra 2016
  Sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu  Uznesenie č. 56/2016 z 10. júna 2016 - vyňatok