Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka k informáciám, podľa ktorých obhajoval ústavný zákon umožňujúci kedykoľvek odvolať člena súdnej rady a k odvolávaniu členov súdnej rady prezidentom A. Kiskom

Publikované
1. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len: „ministerstvo spravodlivosti“)  vydalo k odvolaniu troch členov Súdnej rady SR nominovaných vládou vyhlásenie, v ktorom konštatuje, že odvolanie týchto členov  bolo v súlade s platnými právnymi predpismi. Dôvodom odvolania bola  absencia dôvery.

Okrem toho ministerstvo dodalo:     

Je preto paradoxné, že  kritika  (rozumej: platnej právnej úpravy) bývalých členov súdnej rady prichádza až po ich odvolaní. Odvolaní členovia Súdnej rady sa žiadnym spôsobom nezasadili o zmenu tejto právnej úpravy a ani ju nekritizovali.           

Dokonca súčasný predseda Súdnej rady SR Ján Mazák túto právnu úpravu v čase jej zavedenia obhajoval.


+++++

Stanovisko ministerstva spravodlivosti je zavádzajúce a obsahuje nepravdy.

V liste predsedu Súdnej rady Jána Mazáka ministerke spravodlivosti zo dňa 30.júla 2020, číslo SR – 595/2020, je oponentúra k návrhu ústavného zákona, podľa ktorého možno člena súdnej rady KEDYKOĽVEK odvolať v tomto znení: Navrhujeme nové znenie pripájanej vety v odseku 5 (čl. 141a): „Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky a členov Súdnej rady Slovenskej republiky možno odvolať.“

Odôvodnenie: Dôvody a spôsob odvolávania predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky a členov Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebné upraviť zákonom cez splnomocňovacie ustanovenie čl. 141a ods. 10.

Toto stanovisko sa nezmenilo do prijatia ústavného zákona č. 422/2020 Z.z. a ani po jeho schválení.

Potvrdzuje to, okrem iného aj skutočnosť,   že pri príprave Správy Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku som sa  ako respondent Európskej komisie  v rokoch 2020 až 2023 stále vyjadroval proti možnosti kedykoľvek odvolať člena súdnej rady. Moje vyjadrenia viedli, spolu s ďalšími námietkami, k výhradám Európskej komisie o nedostatku garancií nezávislosti súdnej rady a jej členov a požiadavke tento stav napraviť.

K náprave nedošlo z politických dôvodov. Koalícia stratila v národnej rade väčšinu, nevyhnutnú na zmenu Ústavy. Členovia súdnej rady, vrátané tých, ktorí boli nedávno odvolaní, nemohli – objektívne - tento stav ovplyvniť a ani účinne požadovať zmenu kritizovaného spôsobu odvolávania členov súdnej rady.

2. Ďalšou zavádzajúcou a nepravdivou informáciou v niektorých médiách bolo tvrdenie, podľa ktorých prezident Andrej Kiska vymenil členov súdnej rady tri dni po jeho inaugurácii 15.júna 2014.

Ako bývalý  poradca tohto prezidenta si považujem za povinnosť uviesť túto nepravdivú informáciu na pravú mieru.

Prezident Kiska nevymenil všetkých svojich členov súdnej rady, jeden z nich sa vzdal funkcie (E. Bárány). Nebolo to tri dni po inaugurácii. Podstatné je však to, že prezident Kiska konal tak v roku 2014. V tej dobe ústavný súd pripúšťal  predčasné odvolanie člena súdnej rady  (IV. ÚS 46/2011 zo 17.2.2011). Výklad Ústavného súdu o nemožnosti odvolať člena súdnej rady pred uplynutím funkčného obdobia je až zo septembra 2018 (PLz. ÚS 2/2018).

Prezident A. Kiska teda konal v úplnom súlade s platnou judikatúrou ústavného súdu a preto jeho rozhodnutia neboli odborne ani mediálne napádané a kritizované.


Prílohy

List predsedu súdnej rady (SR – 595/2020) pdf - 345kB

Vyhodnotenie pripomienkového konania pdf - 936kB

Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}