Disciplinárny senát dnes zasadal vo veci návrhu predsedníčky súdnej rady

25.10.2019

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, realizovala ako jeden z oprávnených subjektov na podanie disciplinárneho návrhu svoju kompetenciu a včera podala návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. K tomuto kroku pristúpila, keďže po úkonoch orgánov činných v trestnom konaní a následnej medializácii mal menovaný sudca dostatočný priestor na to, aby sa osobne, prostredníctvom médií alebo prostredníctvom nezávislého justičného orgánu vyjadril k veci, ktorá závažným spôsobom narúša dôveryhodnosť justície. Takto však nekonal, čím spochybnil svoju osobnú integritu a spôsobilosť vykonávať funkciu sudcu. Predsedníčka súdnej rady navrhla disciplinárnemu senátu odvolanie sudcu z funkcie a súčasne aj pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu Vladimíra Sklenku rozhodoval trojčlenný disciplinárny senát už dnes. Predsedníčka súdnej rady oceňuje zodpovedný prístup predsedníčky a členov disciplinárneho senátu pri určovaní termínu neverejného zasadnutia. Predsedníčka senátu, Monika Jakubová, stanovila totiž po dohode s členmi senátu termín neverejného pojednávania už na 25. októbra 2019, teda iba deň po obdržaní disciplinárneho návrhu. Disciplinárny senát dnes vyhovel návrhu predsedníčky súdnej rady na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady SR k porovnávaciemu prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2020

Nezávislosť slovenského súdnictva je na historicky najnižšom hodnotení   Európska komisia  zverejnila 10.júla 2020 porovnávací prehľad EÚ v o…

12.07.2020
nzov

Stretnutie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka a predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu

Pokiaľ nebude Najvyšší súd plne funkčný, nemožno hovoriť o právnom štáte, zhodli sa dnes na prvom stretnutí novozvolený predseda Súdnej rady SR Ján…

09.07.2020
nzov

Predseda súdnej rady navrhol kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Predseda súdnej rady, Ján Mazák, dnes podal návrh na kandidatúru Martiny Jánošíkovej na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Využil tak svo…

09.07.2020
nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020