Predsedníčka súdnej rady sa stretla s premiérom Slovenskej republiky

03.09.2019

Miestodržiteľský palác, ktorý je sídlom Súdnej rady Slovenskej republiky, dnes navštívil premiér Peter Pellegrini. Stalo sa tak vôbec po prvýkrát, odkedy sa v marci 2018 ujal funkcie predsedu vlády SR. Dôvodom stretnutia s predsedníčkou Súdnej rady SR, Lenkou Praženkovou, bolo aktuálne dianie vo svete justície. Spoločne sa zhodli na tom, že obaja disponujú zatiaľ len medializovanými informáciami. Na stretnutí sa premiér zaujímal o možné kroky, ktoré vyplývajú z kompetencií súdnej rady ako aj jej predsedníčky v záujme dôvery ľudí v justíciu. Celý rozhovor sa tak orientoval len na aktuálnu situáciu v súdnictve. „Predmetom diskusie neboli politické témy. Premiéra som vo všeobecnosti informovala o tom, aký je možný zákonný postup voči sudcom v prípade podozrení, že nekonajú v súlade so zákonom, ako aj v prípadoch, že je voči nim začaté trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin. K dnešnému dňu zároveň nemám žiadne informácie o tom, že by voči konkrétnym sudcom v medializovaných prípadoch bolo začaté trestné stíhanie. Zároveň som ho informovala o kompetencii súdnej rady, ktorá okrem iného, vykonáva dohľad nad tým, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne po celý čas trvania funkcie sudcu,“ priblížila predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková.

Súdna rada má kompetenciu vyhodnocovať informácie o konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti, získané od súdov, iných orgánov verejnej moci alebo zistené z vlastnej činnosti. Práve pre nedostatok informácií sa predsedníčka súdnej rady listom obrátila na generálnu prokuratúru so žiadosťou o súčinnosť a informácie potrebné pre rozhodovanie a výkon kompetencií  súdnej rady, ako aj pre výkon vlastnej kompetencie.   „Podozrenia z prešľapov jednotlivcov sa nesmú generalizovať na celý sudcovský stav, ale treba ich v riadnom, zákonnom procese vyšetriť a v prípade negatívnych zistení aj postihnúť," zdôrazňuje predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková.

StretnutiePellegrini

nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady SR k porovnávaciemu prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2020

Nezávislosť slovenského súdnictva je na historicky najnižšom hodnotení   Európska komisia  zverejnila 10.júla 2020 porovnávací prehľad EÚ v o…

12.07.2020
nzov

Stretnutie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka a predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu

Pokiaľ nebude Najvyšší súd plne funkčný, nemožno hovoriť o právnom štáte, zhodli sa dnes na prvom stretnutí novozvolený predseda Súdnej rady SR Ján…

09.07.2020
nzov

Predseda súdnej rady navrhol kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Predseda súdnej rady, Ján Mazák, dnes podal návrh na kandidatúru Martiny Jánošíkovej na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Využil tak svo…

09.07.2020
nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020