Reakcia predsedníčky súdnej rady na kroky sudcu D. Lindtnera

25.10.2019
Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, uvítala aktuálnu informáciu, že sudca David Lindtner požiadal ministra spravodlivosti SR o prerušenie výkonu funkcie sudcu. Takýto postoj by mal byť príkladom i pre všetkých ostatných dotknutých sudcov, ktorí údajne mali viesť komunikáciu, nezlučiteľnú s požiadavkami na morálny štandard a integritu sudcu. V dôsledku ich pasivity totiž dochádza v očiach verejnosti k zhoršovaniu obrazu slovenskej justície ako celku. Predsedníčka Súdnej rady vníma pozitívne, že k tomuto rozhodnutiu sudca dospel sám, uvedomujúc si svoju zodpovednosť voči sudcovskému stavu.
nzov

Stretnutie predsedníčky Súdnej rady so zástupcom zo sekcie Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť Európskej komisie

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, sa 5. Novembra 2019 stretla so zástupcom Európskej komisie zo sekcie Generálneho r…

19.11.2019
nzov

OZNAM – deratizácia budovy Miestodržiteľského paláca

Oznamujeme, že dňa 22. novembra 2019 bude Kancelária Súdnej rady SR vrátane podateľne zatvorená  z prevádzkových dôvodov. Podania, adresované Kance…

18.11.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady podáva ďalší návrh na začatie disciplinárneho konania

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková dnes, po dôkladnom zvážení, podala návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudkyni Okresného sú…

13.11.2019
nzov

Súdna rada bude mať o jedného člena menej

Po medializovaných informáciách spájaných s členom súdnej rady, Michalom Mišíkom, bolo dnes do rúk predsedníčky Súdnej rady SR, Lenky Praženkovej, …

13.11.2019