Reakcia predsedníčky súdnej rady na kroky sudcu D. Lindtnera

25.10.2019
Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, uvítala aktuálnu informáciu, že sudca David Lindtner požiadal ministra spravodlivosti SR o prerušenie výkonu funkcie sudcu. Takýto postoj by mal byť príkladom i pre všetkých ostatných dotknutých sudcov, ktorí údajne mali viesť komunikáciu, nezlučiteľnú s požiadavkami na morálny štandard a integritu sudcu. V dôsledku ich pasivity totiž dochádza v očiach verejnosti k zhoršovaniu obrazu slovenskej justície ako celku. Predsedníčka Súdnej rady vníma pozitívne, že k tomuto rozhodnutiu sudca dospel sám, uvedomujúc si svoju zodpovednosť voči sudcovskému stavu.
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady SR k porovnávaciemu prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2020

Nezávislosť slovenského súdnictva je na historicky najnižšom hodnotení   Európska komisia  zverejnila 10.júla 2020 porovnávací prehľad EÚ v o…

12.07.2020
nzov

Stretnutie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka a predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu

Pokiaľ nebude Najvyšší súd plne funkčný, nemožno hovoriť o právnom štáte, zhodli sa dnes na prvom stretnutí novozvolený predseda Súdnej rady SR Ján…

09.07.2020
nzov

Predseda súdnej rady navrhol kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Predseda súdnej rady, Ján Mazák, dnes podal návrh na kandidatúru Martiny Jánošíkovej na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Využil tak svo…

09.07.2020
nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020