Upozornenie pre verejnosť

07.05.2020

Vo štvrtok 7. mája 2020 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR Opatrenie č.  OLP/3881/2020 zo dňa 6. mája, z ktorého vyplýva, že na najbližšom zasadnutí Súdnej rady SR v pondelok 11. mája 2020 sa už môže zúčastniť aj verejnosť. Účasť verejnosti v priestoroch sídla súdnej rady však predstavuje zvýšené riziko prenosu ochorenia COVID-19 tak vo vzťahu k členom súdnej rady, pozvaným osobám, zamestnancom Kancelárie súdnej rady, ako aj samotnej prítomnej verejnosti.  Osoby z radov verejnosti, ktoré majú záujem osobne sa zúčastniť na zasadnutí súdnej rady, preto upozorňujeme na povinnosť dodržiavať Opatrenie vedúceho Kancelárie  Súdnej rady SR č. 2/2020 zo dňa 23. marca 2020, ktorého úplné znenie je k dispozícii tu.

Vzhľadom na priestorové podmienky sídla súdnej rady si zároveň dovoľujeme požiadať verejnosť, aby namiesto osobnej účasti na zasadnutí súdnej rady uprednostnila sledovanie priebehu zasadnutia súdnej rady online, prostredníctvom priameho prenosu, ktorý sme pre vás zabezpečili formou streamu na webovej stránke súdnej rady a facebookovom profile predsedníčky Súdnej rady SR.

nzov

Vyhlásenie voľby podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 27. júla 2020 voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na 21. septemb…

27.07.2020
nzov

Voľba kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, dnes – t.j. 27.07 2020 vyhlásil voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Euró…

27.07.2020
nzov

Voľba kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, dnes – t.j. 27.07 2020 vyhlásil voľbu na kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie. V r…

27.07.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady SR k porovnávaciemu prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2020

Nezávislosť slovenského súdnictva je na historicky najnižšom hodnotení   Európska komisia  zverejnila 10.júla 2020 porovnávací prehľad EÚ v o…

12.07.2020