Výsledky voľby jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami

Výsledky voľby jedného člena Súdnej rady sudcami,


ktoré sa konali 26. júna 2018

V priamych a tajných voľbách kandidovala 1 sudkyňa.


Právo voliť člena Súdnej rady Slovenskej republiky malo spolu 1423 sudcov, a to z:

okresných súdov,
krajských súdov,
Špecializovaného trestného súdu,
a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.Počet sudcov, ktorí si prevzali hlasovacie lístky: 1423
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 781
Počet platných hlasovacích lístkov: 727
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 54

 

Za členku Súdnej rady Slovenskej republiky bola sudcami zvolená:

 

 


Meno, priezvisko, akademický titul


Miesto výkonu funkcie sudcu

Počet získaných hlasov

1.

Pramuková Katarína, JUDr.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

727

 

 

Zvolenej členke Súdnej rady Slovenskej republiky bolo odovzdané osvedčenie o zvolení za členku Súdnej rady Slovenskej republiky.


V Bratislave, 27. júna 2018

 

JUDr. Pavol Tomáš
predseda hlavnej volebnej komisie