Zmeny v konaní 9. a 10 zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

24.06.2020

JUDr. Eva Mišíková, členka Súdnej rady Slovenskej republiky, vykonávajúca povinnosti predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 185/2002 Z. z., dnešným dňom oznámila, že:

 

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky zvolané na 29. júna 2020 o 9:30 hod. sa neuskutoční, keďže predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, sa včerajším dňom vzdala funkcie predsedu súdnej rady a jediným bodom programu bol návrh na jej odvolanie;

 

10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, zvolané na 29. júna 2020 o 11:00 hod. sa uskutoční s nasledujúcimi bodmi programu:
 

- Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Martiny Zeleňakovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. O zaradenie návrhu na dočasné pridelenie požiadal predseda najvyššieho súdu, Ján Šikuta, pretože prerokovanie tohto bodu programu neznesie odklad.
 

- Voľba predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Dočasná predsedníčka súdnej rady zvolila pri voľbe predsedu súdnej rady tento postup za účelom poskytnutia náležitého časového priestoru na dôstojnú prezentáciu kandidátov, diskusiu členov súdnej rady a následne aj na vykonanie voľby predsedu súdnej rady.
 

- Zaujatie stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu na zmenu zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov z 24. júna 2020, v oblasti odmeňovania a sociálneho zabezpečenia sudcov. O doplnenie bodu programu požiadala členka súdnej rady JUDr. Katarína Javorčíková. K jej návrhu sa pridala aj JUDr. Petra Príbelská. Uvedený bod programu neznesie odklad, vzhľadom na to, že sa realizuje v skrátenom legislatívnom konaní a bez diskusie so Súdnou radou Slovenskej republiky a so sudcami.

 

Ostatné body budú zahrnuté do programu najbližšieho riadneho zasadnutia s tým, že o programe bude riadne informovaná ako verejnosť, tak i zástupcovia médií.
 

Oznámenie o neuskutočnení 9. zasadnutia pdf


Vypustenie bodov programu 10. zasadnutia pdf
 
Doplnenie bodov programu - JUDr. Zeleňaková pdf


 

nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady SR k porovnávaciemu prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2020

Nezávislosť slovenského súdnictva je na historicky najnižšom hodnotení   Európska komisia  zverejnila 10.júla 2020 porovnávací prehľad EÚ v o…

12.07.2020
nzov

Stretnutie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka a predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu

Pokiaľ nebude Najvyšší súd plne funkčný, nemožno hovoriť o právnom štáte, zhodli sa dnes na prvom stretnutí novozvolený predseda Súdnej rady SR Ján…

09.07.2020
nzov

Predseda súdnej rady navrhol kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Predseda súdnej rady, Ján Mazák, dnes podal návrh na kandidatúru Martiny Jánošíkovej na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Využil tak svo…

09.07.2020
nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020