Obsah návrhu na začatie disciplinárneho konania

30.10.2019

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, realizovala dňa 24. októbra 2019 svoju zákonnú kompetenciu a podala návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. V ňom navrhla disciplinárnemu senátu odvolanie sudcu z funkcie a súčasne aj pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Návrhu predsedníčky súdnej rady na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu disciplinárny senát vyhovel dňa 25. októbra 2019. V záujme transparentnosti a informovania verejnosti o dianí v justícii vám ponúkame možnosť oboznámiť sa s obsahom návrhu v prílohe.


Príloha pdf
nzov

Stretnutie predsedníčky Súdnej rady so zástupcom zo sekcie Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť Európskej komisie

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, sa 5. Novembra 2019 stretla so zástupcom Európskej komisie zo sekcie Generálneho r…

19.11.2019
nzov

OZNAM – deratizácia budovy Miestodržiteľského paláca

Oznamujeme, že dňa 22. novembra 2019 bude Kancelária Súdnej rady SR vrátane podateľne zatvorená  z prevádzkových dôvodov. Podania, adresované Kance…

18.11.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady podáva ďalší návrh na začatie disciplinárneho konania

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková dnes, po dôkladnom zvážení, podala návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudkyni Okresného sú…

13.11.2019
nzov

Súdna rada bude mať o jedného člena menej

Po medializovaných informáciách spájaných s členom súdnej rady, Michalom Mišíkom, bolo dnes do rúk predsedníčky Súdnej rady SR, Lenky Praženkovej, …

13.11.2019