Contact

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republikyBudova Miestodržiteľský palác
(Office of the Judicial Council of the Slovak Republic)

Hlavné námestie č. 8
814 22 Bratislava
 
telephone:

+421-2-210 28 067

+421-2-210 28 176
 

 

email:

patricia.nemethova@sudnarada.gov.sk


podatelna@sudnarada.gov.sk