nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 22. marca 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. …

22.03.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

22.03.2023
nzov

Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady A…

21.03.2023
nzov

Odlišné stanovisko Lucie Berdisovej členky Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 63/2023 zo 16. februára 2023

Stanovisko členky Súdnej rady Slovenskej republiky, vznesené k bodu programu „Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacic…

20.03.2023
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii o úlohe a zodpovednosti súdnych rád pri budovaní dôvery verejnosti v súdnictvo (Lviv 10. až 12. marec 2023, Ukrajina)

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa ako zástupca vo Výkonnej rade Európskej siete súdnych rád zúčastnil on line trojdňovej konfe…

16.03.2023
nzov

Termín podania majetkového priznania sudkýň a sudcov sa blíži

Už iba necelé tri týždne majú sudkyne a sudcovia na to, aby podali svoje majetkové priznania za predchádzajúci rok do zákonom stanovenej lehoty 31.…

14.03.2023