Tlačové správy

nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 22. marca 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. …

22.03.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

22.03.2023
nzov

Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady A…

21.03.2023
nzov

Odlišné stanovisko Lucie Berdisovej členky Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 63/2023 zo 16. februára 2023

Stanovisko členky Súdnej rady Slovenskej republiky, vznesené k bodu programu „Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacic…

20.03.2023
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii o úlohe a zodpovednosti súdnych rád pri budovaní dôvery verejnosti v súdnictvo (Lviv 10. až 12. marec 2023, Ukrajina)

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa ako zástupca vo Výkonnej rade Európskej siete súdnych rád zúčastnil on line trojdňovej konfe…

16.03.2023
nzov

Termín podania majetkového priznania sudkýň a sudcov sa blíži

Už iba necelé tri týždne majú sudkyne a sudcovia na to, aby podali svoje majetkové priznania za predchádzajúci rok do zákonom stanovenej lehoty 31.…

14.03.2023
nzov

3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 14. a 15. marca 2023 a v prí…

06.03.2023
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 1. marca 2023 podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v…

01.03.2023
nzov

Prechod výkonu súdnictva z krajských súdov na správne súdy od 1. júna 2023

Súdna rada Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov v znení zákona č. 398/2022 Z. z., ktorým sa me…

01.03.2023
nzov

Medzinárodná konferencia venovaná prejednávaniu medzinárodných trestných činov

Vážené sudkyne, vážení sudcovia Slovenskej republiky, v dňoch 20. - 21. apríla 2023 sa v Hágu uskutoční medzinárodná konferencia venovaná téme p…

28.02.2023
nzov

Dotazník Rady Európy o efektivite systému výberu sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Súdna rada Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom právomoci podľa čl. 141a ods. 6 písm. f) obdržala dotazník týkajúci efektivity systému výber…

28.02.2023
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky si pripomenul 30. výročie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Tento rok si pripomíname 30. výročie  fungovania Ústavného súdu Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa konalo slávnostné podujatie v sále …

22.02.2023
nzov

Odlišné stanovisko Jána Mazáka predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 36/2023 zo 14. februára 2023

Odlišné stanovisko Jána Mazáka predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 36/2023 zo 14. februára 2023  - 145kB

16.02.2023
nzov

Zborník vedeckých prednášok pri príležitosti 20. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky si 10. júna 2022 pripomenula 20. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo vedecké podujatie…

09.02.2023
nzov

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 14. a 15. februára 2023 a v …

06.02.2023
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podal na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na konanie o súlade právnych predpisov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s jeho oprávnením podľa článku 125 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom  141a ods. 9 Ústavy Slove…

03.02.2023