Tlačové správy

nzov

Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave Ústna časť hromadného…

30.11.2022
nzov

Súdna rada zvolila troch kandidátov na európske súdy

Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie ako aj voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhl…

15.11.2022
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 15. novembra 2022 o 11.30 …

08.11.2022
nzov

Príhovor prezidenta ENCJ počas návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V októbri toho roka sa členovia Výkonnej rady ENCJ stretli v Budapešti. Cieľ návštevy bol zistiť  aktuálny stav právneho štátu v Maďarsku a predovš…

28.10.2022
nzov

Predseda súdnej rady sa stretol s veľvyslankyňou Holandského kráľovstva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák privítal na pôde súdnej rady v Miestodržiteľskom paláci veľvyslankyňu Holandského kráľovstva Ga…

26.10.2022
nzov

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Banskej …

25.10.2022
nzov

Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky vo veci ochrany sudcu Okresného súdu Bratislava I Mareka Fila pred útokmi na jeho integritu a osobnú bezpečnosť v súvislosti s jeho rozhodovacou činnosťou

Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán sudcovskej legitimity dôrazne odmieta útoky voči osobe sudcu Mareka Fila ako aj voči ktorémukoľve…

21.10.2022
nzov

Predseda súdnej rady sa zúčastňuje návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V týchto dňoch sa predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák, ako člen Výkonnej rady ENCJ, zúčastňuje návštevy Výkonnej rady Európskej sie…

17.10.2022
nzov

Súdna rada Slovenskej republiky bude rozhodovať o troch kandidátoch na európske súdy

Do piatka 14. októbra tohto roka mali oprávnení navrhovatelia možnosť predkladať svoje návrhy na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu …

17.10.2022
nzov

14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 18. októbra 2022 o 11.3…

10.10.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

05.10.2022
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky nepodá odvolanie vo veci disciplinárne stíhanej sudkyne Andrey Haitovej

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák po oboznámení sa s ústne vyhlásenými dôvodmi rozhodnutia disciplinárneho senátu Najvyššieho spr…

04.10.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň jej k…

27.09.2022
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

           Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 22. septembra 2022 podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a…

22.09.2022
nzov

13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2022 o 14.30 hod…

09.09.2022
nzov

Predseda súdnej rady opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných s…

05.09.2022