Tlačové správy

nzov

Súdna rada Slovenskej republiky opätovne rozhodovala o zaradení uchádzačov a uchádzačiek do tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa § 151zf zákona č. 385/2000 Z.z o sudcoch a prísediacich v znení neskorších pred…

08.06.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie

Súdna rada Slovenskej republiky zasadala 3. júna 2021 ako výberová komisia na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovensk…

04.06.2021
nzov

Priamy prenos z 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos z 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnar…

03.06.2021
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky navrhuje dočasné pozastavenie výkonu funkcie u sudcu Okresného súdu Zvolen Dalibora Miľana

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák, v súlade s § 22a ods. 1 zákona číslo 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskoršíc…

31.05.2021
nzov

10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať  15. júna 2021…

28.05.2021
nzov

REAKCIA NA NESPRÁVNE INTERPRETOVANÉ INFORMÁCIE V MÉDIÁCH VO VECI SUDCU DALIBORA MIĽANA

Viaceré médiá nesprávne interpretovali informáciu o postupe Súdnej rady Slovenskej republiky v prípade sudcu Dalibora Miľana, ktorý si v pojednávan…

21.05.2021
nzov

Predseda súdnej rady zrušil voľby na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie

Dňa 17. mája 2021 o 17:00 hodine uplynula lehota na podávanie návrhov oprávnených subjektov na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Euró…

19.05.2021
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať  3. júna 2021 o…

17.05.2021
nzov

Zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné vypočutie a hlasovanie v treťom kole výberového konania

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší…

14.05.2021
nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady k úspešnosti uchádzačiek vo verejnom vypočutí v druhom kole výberového konania

Dňa 13.5.2021 sa konalo verejné hlasovanie Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej ako výberová komisia podľa § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 …

14.05.2021
nzov

8. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 8. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať  13. mája 2021 o 1…

12.05.2021
nzov

Priamy prenos z výberového konania uchádzačov na funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Priamy prenos z výberového konania uchádzačov na funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze…

12.05.2021
nzov

Zmena vyhlásenia 3. kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady dňa 7. mája 2021 zmenil vyhlásenie tretieho kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom…

07.05.2021
nzov

Oznámenie o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave

Oznámenie o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave 

03.05.2021
nzov

Zmena termínu zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej ako výberová komisia – verejné hlasovanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zmenil termín zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej ako výberová komisia pôvodne stanoven…

30.04.2021
nzov

Žrebovanie poradia uchádzačov o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky – druhé kolo výberového konania

Dňa 29.4.2021 sa uskutočnilo žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí druhého kola výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho správn…

29.04.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »