Tlačové správy

nzov

Používanie prameňov práva Európskej únie

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravil metodickú príručku, ktorej cieľom je poskytnúť pre apli…

09.02.2022
nzov

Marcela Kosová sa vzdala funkcie členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Marcela Kosová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave sa listom zo 7. februára 2022, adresovaným predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky,  v…

07.02.2022
nzov

Zásady hodnotenia sudcov

Zásady hodnotenia sudcov schválené hodnotiacimi komisiami zvolenými Súdnou radou Slovenskej republiky boli prijaté s cieľom informovať sudkyne a su…

27.01.2022
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky sa ospravedlnil sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Františkovi Moznerovi

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa písomne ospravedlnil predsedovi trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republik…

25.01.2022
nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022
nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022
nzov

1. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 19. januára 2022 o 9.00 …

12.01.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Pre Slovenskú republiku predstavuje dlhodobý problém obsadiť významné funkcie sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Predseda s…

10.01.2022
nzov

Voľby prísediacich sudkýň / prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 1. decembra 2021 podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 27fb ods. 3 zákona č. 185/2002 Z. z. o …

03.01.2022
nzov

Predĺženie lehoty na predloženie návrhov kandidátov na prísediace sudkyne/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky predĺžil v súvislosti s vyhlásenou voľbou lehotu na predkladanie návrhov kandidátov na prísediace sudk…

16.12.2021
nzov

19. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 19. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2021 o 9.00 h…

08.12.2021
nzov

Informácia o pracovnom stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky

Dňa 7. decembra  2021  sa členky a členovia  Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej …

08.12.2021
nzov

Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Ústna časť hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici sa uskutoční dňa 9. decembra 2021 o 13.00 hod., zasadacia miest…

08.12.2021
nzov

Prezidentka Slovenskej republiky sa stretla s predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v utorok 7. decembra 2021 prijala predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Hlava štátu sa zaujím…

07.12.2021
nzov

Vyhlásenie voľby prísediacich sudkýň/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Miloš Kolek, vyhlásil dňa 1. decembra 2021 podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 27fb ods. 3 zákona č. 185…

01.12.2021
nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Po tom, ako sa 30. novembra 2021 stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Gandžala, ktorý bol zvolený sudcami a sudkyňami stredoslove…

30.11.2021