Tlačové správy

nzov

Návod na vypĺňanie majetkových priznaní schválený

Súdna rada Slovenskej republiky na dnešnom 4. zasadnutí schválila Návod na vypĺňanie majetkového priznania sudkýň, sudcov a ďalších  osôb,  u ktorý…

02.03.2021
nzov

5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať  16. marca 2021 o …

02.03.2021
nzov

Opäť žiaden kandidát na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ

Dňa 1. marca 2021 o 17.00 hodine uplynula lehota na podávanie návrhov oprávnených subjektov na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ s…

01.03.2021
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky nepodá návrh na konanie o súlade § 151zf zákona o sudcoch s Ústavou

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák po preskúmaní podnetu osemnástich sudkýň a sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej…

01.03.2021
nzov

Vyhlásenie novej voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil  1. marca 2021 novú voľbu kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Sloven…

01.03.2021
nzov

Jaroslav Macek vzal späť súhlas s kandidatúrou na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR

JUDr. Jaroslav Macek dnes vzal späť svoj súhlas s kandidatúrou na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.  Rozhodnutie odô…

26.02.2021
nzov

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 sa bude konať 2. marca 2021 o 9:30 hod. prostredníctvom dištančnej formy. Na marcovom za…

22.02.2021
nzov

Bývalý sudca JUDr. Pavol Polka sa ospravedlnil slovenskej justícii

Bývalý sudca JUDr. Pavol Polka sa ospravedlnil slovenskej justícii  - 651kB

19.02.2021
nzov

Zmena a doplnenie vyhlásenia výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zmenil a doplnil vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššo…

03.02.2021
nzov

Odborný seminár Súdnej rady Slovenskej republiky o výberovom konaní na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR

Novela Ústavy Slovenskej republiky a zákon o reforme súdnictva kladú mimoriadne nároky na  výklad a uplatňovanie novej právnej úpravy. Osobitne to …

02.02.2021
nzov

Súdnej rade bol podaný jeden návrh na voľbu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil ešte 11. januára tohto roka voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho s…

02.02.2021
nzov

3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať  16. februára 2…

29.01.2021
nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky vo veci sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Kataríny Pramukovej

Sudkyňa Katarína Pramuková si  zachovala svoj vysoký morálny štandard a profesionalitu. V decembri 2020 som dostal informáciu o tom, že Monika J…

14.01.2021