Súdna rada má za sebou druhý septembrový rokovací deň

Publikované

Druhý deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky pokračovalo rokovanie v súlade so schváleným programom a súdna rada prijala hneď niekoľko zásadných rozhodnutí.

Súdna rada vyhovela návrhu podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Gandžalu a zvolila sudcu  Viktora Marka za člena výberových komisií na výber sudcov a  predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky.

Po vzdaní sa členstva Jána Mazáka v Stálej etickej komisii súdnej rady a vyradení z tejto komisie na júnovom zasadnutí, bolo nutné obsadiť chýbajúce miesto. Na septembrovom zasadnutí súdna rada rozhodla o tom, že uvoľnené miesto zaujme člen súdnej rady Peter Šamko.

Živú diskusiu vyvolala Správa o právnom štáte 2023. Na záver rozsiahlej diskusie bolo prijaté uznesenie, ktorým súdna rada odložila tento bod na najbližšie zasadnutie. Na toto zasadnutie bude pozvaná zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym  súdom pre ľudské práva.  a zodpovedný zástupca vlády Slovenskej republiky, za účelom objasnenia príčin a stavu nevykonaných rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcich sa Slovenska.

Súdna rada Slovenskej republiky dnes prijala uznesenie, ktorým rozhodla o vykonaní opakovanej voľby na kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku. Tento krok sa ukázal ako nevyhnutný po tom, čo sa vo včerajšej voľbe nepodarilo obsadiť všetky tri miesta kandidátov na tento významný medzinárodný sudcovský post. V zmysle zákona o súdnej rade a rokovacieho poriadku, môže posledné, tretie miesto, obsadiť jeden z dvoch uchádzačov, ktorí vo včerajšej voľbe síce neboli úspešní, ale získali spomedzi ostatných najvyšší počet hlasov členiek a členov súdnej rady. Volebný akt bol vyhlásený dnes o 14:00 hod. a potrvá do zajtra (21.09.2023) do 14:00 hod. Je totiž podmienkou, aby súdna rada hlasovala v tom istom zložení, v akom sa  uskutočnila pôvodná voľba.

Súdna rada rozhodovala aj o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti v prípade štyroch kandidátov a kandidátiek na funkciu sudcu. Prerokovaní kandidáti nakoniec presvedčili členov súdnej rady o svojich kvalitách. Súdna rada rozhodla, že všetci štyria spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu budú vykonávať riadne.


Ďalšie tlačové správy