Zoznam hosťujúcich sudcov

Aktualizovaný k 5. októbru 2021
 
Meno a priezvisko Obvod Vymenovanie do funkcie
1 Pavol Barabas Krajského súdu v Košiciach 10.6.2020
2 Mária Košťálová Krajského súdu v Trnave 10.6.2020
3 Eva Krošlák Cmerová Krajského súdu v Trnave 25.8.2020
4 Boris Šiška Krajského súdu v Nitre 25.8.2020
5 Simona Vráblová Krajského súdu v Trnave 25.8.2020
6 Filip Demo Krajského súdu v Nitre 1.10.2020
7 Dana Gáborová Krajského súdu v Nitre 1.10.2020
8 Mariana Juríková Krajského súdu v Žiline 1.10.2020
9 Branislav Krivošík Krajského súdu v Trnave 1.10.2020
10 Andrea Sátorová Krajského súdu v Trnave 1.10.2020
11 Renáta Svrčková Krajského súdu v Žiline 1.10.2020
12 Mária Šadláková Krajského súdu v Trenčíne 1.10.2020
13 Peter Melichárek Krajského súdu v Košiciach 17.12.2020
14 Tomáš Kuruc Krajského súdu v Košiciach 17.12.2020
15 Michaela Bebjaková Krajského súdu v Trenčíne 17.12.2020
16 Alena Moravčíková Krajského súdu v Nitre 17.12.2020
17.  JUDr. Ivana Mackova Krajského súdu v Trenčíne     15.04.2021
18. JUDr. Michaela Feľbabová Krajského súdu v Prešove 27.05.2021
19. JUDr. Andrej Kolárik Krajského súdu v Trnave 27.05.2021
20. Mgr. Michaela Glembová Krajského súdu v Žiline 05.10.2021
21. Mgr. Peter Vojsovič Krajského súdu v Trenčíne 7.12.2021
22. Mgr. Ondrej Hertel Krajského súdu v Trnave 7.12.2021
23. Mgr. Lenka Kališová Krajského súdu v Nitre 7.12.2021
24. JUDr. Simona Krčmáriková Krajského súdu v Nitre 7.12.2021
25. JUDr. Adriana Tomrecaj, PhD.  Krajského súdu v Nitre 24.02.2022