Zoznam hosťujúcich sudcov

Aktualizovaný k 22.07.2022
 
Meno a priezvisko Obvod Vymenovanie do funkcie
  Pavol Barabas Krajského súdu v Košiciach 10.6.2020
  Mária Košťálová Krajského súdu v Trnave 10.6.2020
  Eva Krošlák Cmerová Krajského súdu v Trnave 25.8.2020
  Boris Šiška Krajského súdu v Nitre 25.8.2020
  Simona Vráblová Krajského súdu v Trnave 25.8.2020
  Filip Demo Krajského súdu v Nitre 1.10.2020
  Dana Gáborová Krajského súdu v Nitre 1.10.2020
  Mariana Juríková Krajského súdu v Žiline 1.10.2020
  Branislav Krivošík Krajského súdu v Trnave 1.10.2020
  Andrea Sátorová Krajského súdu v Trnave 1.10.2020
  Renáta Svrčková Krajského súdu v Žiline 1.10.2020
  Mária Šadláková Krajského súdu v Trenčíne 1.10.2020
  Peter Melichárek Krajského súdu v Košiciach 17.12.2020
  Tomáš Kuruc Krajského súdu v Košiciach 17.12.2020
  Michaela Bebjaková Krajského súdu v Trenčíne 17.12.2020
  Alena Moravčíková Krajského súdu v Nitre 17.12.2020
  JUDr. Ivana Mackova Krajského súdu v Trenčíne     15.04.2021
  JUDr. Michaela Feľbabová Krajského súdu v Prešove 27.05.2021
  JUDr. Andrej Kolárik Krajského súdu v Trnave 27.05.2021
  Mgr. Michaela Glembová Krajského súdu v Žiline 05.10.2021
  Mgr. Tomáš Uhrik Krajského súdu v Nitre 05.10.2021
  Mgr. Martin Vozár Krajského súdu v Trenčíne 05.10.2021
  Mgr. Peter Vojsovič Krajského súdu v Trenčíne 7.12.2021
  Mgr. Ondrej Hertel Krajského súdu v Trnave 7.12.2021
  Mgr. Lenka Kališová Krajského súdu v Nitre 7.12.2021
  JUDr. Simona Krčmáriková Krajského súdu v Nitre 7.12.2021
  JUDr. Adriana Tomrecaj, PhD.  Krajského súdu v Nitre 24.02.2022
  Mgr. Simona Brngálová Krajského súdu v Trnave 20.6.2022
  JUDr. Dagmar Mičková  Krajského súdu v Trenčíne 20.6.2022
  Mgr. Martin Jažembovský Krajského súdu v Žiline 20.6.2022
  JUDr. Ing. Matúš Škarbala Krajského súdu v Banskej Bystrici 20.6.2022
  JUDr. Tomáš Dulina Krajského súdu v Prešove  
  Mgr. Lucia Pavlíková Krajského súdu v Prešove