Zoznam hosťujúcich sudcov

Aktualizovaný k 1. októbru 2020
  Meno a priezvisko Obvod Vymenovanie do funkcie
1 Pavol Barabas Krajského súdu v Košiciach 10.6.2020
2 Mária Košťálová Krajského súdu v Trnave 10.6.2020
3 Eva Krošlák Cmerová Krajského súdu v Trnave 25.8.2020
4 Boris Šiška Krajského súdu v Nitre 25.8.2020
5 Simona Vráblová Krajského súdu v Trnave 25.8.2020
6 Filip Demo Krajského súdu v Nitre 1.10.2020
7 Dana Gáborová Krajského súdu v Nitre 1.10.2020
8 Mariana Juríková Krajského súdu v Žiline 1.10.2020
9 Branislav Krivošík Krajského súdu v Trnave 1.10.2020
10 Andrea Sátorová Krajského súdu v Trnave 1.10.2020
11 Renáta Svrčková Krajského súdu v Žiline 1.10.2020
12 Mária Šadláková Krajského súdu v Trenčíne 1.10.2020