Správa majetku štátu


Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s ustanovením
§ 8d ods. 6 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov odkazuje na stránku:

https://www.ropk.sk/index/index.php