Hospodárenie


Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2022

Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2021

Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2020

Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2019

Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2018

Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2017

Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2016

Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2015

Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2014

Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2013

Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2012

Zmluvy, objednávky, faktúry za rok 2011

Zmluvy za roky 2004 - 2010


Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou 


Záverečný účet za rok 2021 pdf

Záverečný účet za rok 2020 pdf

Záverečný účet za rok 2019 pdf

Záverečný účet za rok 2018 pdf

Záverečný účet za rok 2017 pdf

Záverečný účet za rok 2016 pdf


Rozpočet kapitoly Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2022 pdf


Návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023: Limity Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na roky 2021 až 2023 pdf

Návrh rozpočtu na roky 2020 až 2022: Limity Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na roky 2020 až 2022 pdf

Návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021: Limity Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na roky 2019 až 2021 pdf

Návrh rozpočtu na roky 2018 až 2020: Limity Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na roky 2018 až 2020 pdf

Návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019: Limity Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na roky 2017 až 2019 pdf 

Návrh rozpočtu na roky 2016 až 2018: Limity Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na roky 2016 až 2018 pdf