Voľné štátnozamestnanecké a pracovné miesta v Kancelárii Súdnej rady SR


Výberové konania sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy, link: https://open.slovensko.sk/VK