Kontrolné komisie


Kontrolná komisia č. 1
JUDr. Peter Bebej (predseda kontrolnej komisie č. 1)
JUDr. Magdaléna Hromcová
JUDr. Marián Fečík
 
Kontrolná komisia č. 2
JUDr. Ayše Pružinec Eren (predsedníčka kontrolnej komisie č. 2)
Neobsadené
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
 
Kontrolná komisia č. 3
Mgr. et Mgr. Lucia Berdisová, PhD. (predsedníčka kontrolnej komisie č. 3)
JUDr. Peter Šamko
JUDr. Ing. Ján Gandžala, PhD.
 
Kontrolná komisia č. 4
Neobsadené (predseda kontrolnej komisie č. 4)
Neobsadené
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M.
 
Kontrolná komisia č. 5
JUDr. Peter Farkaš (predseda kontrolnej komisie č. 5)
JUDr. Martin Bezák, PhD.
prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LL.M., MA
 
Kontrolná komisia č. 6
JUDr. Ľuboš Kunay (predseda kontrolnej komisie č. 6)
Mgr. Marcela Kosová
JUDr. Ludmila Joanidisová