Kontrolné komisie


Kontrolná komisia č. 1
JUDr. Peter Bebej (predseda kontrolnej komisie č. 1)
JUDr. Eva Mišíková
JUDr. Petra Príbelská, PhD.
 
Kontrolná komisia č. 2
JUDr. Andrej Majerník (predseda kontrolnej komisie č. 2)
JUDr. Ayše Pružinec Eren
JUDr. Lajos Mészáros
 
Kontrolná komisia č. 3
Mgr. et Mgr. Lucia Berdisová, PhD. (predsedníčka kontrolnej komisie č. 3)
JUDr. Peter Šamko
JUDr. Ing. Ján Gandžala, PhD.
 
Kontrolná komisia č. 4
prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. (predseda kontrolnej komisie č. 4)
JUDr. Alena Svetlovská
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M.
 
Kontrolná komisia č. 5
JUDr. Katarína Javorčíková (predsedníčka kontrolnej komisie č. 5)
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Peter Farkaš
 
Kontrolná komisia č. 6
JUDr. Ľudovít Bradáč (predseda kontrolnej komisie č. 6)
JUDr. Ľuboš Kunay
Mgr. Marcela Kosová