Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky

PREDSEDA SÚDNEJ RADY

nazov
prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD.

od 29.06.2020

PODPREDSEDA SÚDNEJ RADY

nazov
JUDr. Ing. Ján GANDŽALA PhD.

od 01.05.2022

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ SUDCAMI

nazov
JUDr. Petra PRÍBELSKÁ, PhD.

od 26.11.2019

nazov
JUDr. Peter FARKAŠ

od 01.07.2022

nazov
JUDr. Ing. Ján GANDŽALA PhD.

od 30.11.2021

nazov
JUDr. Ayše PRUŽINEC EREN

od 01.07.2022

nazov
JUDr. Ľuboš KUNAY

od 08.09.2021

nazov
Mgr. Marcela KOSOVÁ

od 22.04.2022

nazov
JUDr. Dana JELINKOVÁ DUDZÍKOVÁ, LL.M.

od 01.07.2022

nazov
JUDr. Peter BEBEJ

od 01.07.2022

nazov
JUDr. Katarína PRAMUKOVÁ

od 27.06.2018

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

nazov
JUDr. Andrej MAJERNÍK

od 23.04.2020

nazov
prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD.

od 23.04.2020

nazov
JUDr. Alena SVETLOVSKÁ

od 23.04.2020

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

nazov
JUDr. Eva MIŠÍKOVÁ

od 26.04.2020

nazov
Ľudovít BRADÁČ

od 17.04.2021

nazov
JUDr. Katarína JAVORČÍKOVÁ

od 20.05.2020

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

nazov
JUDr. Lajos MÉSZÁROS

od 18.06.2019

nazov
JUDr. Elena BERTHOTYOVÁ, PhD.

od 18.06.2019

nazov
Mgr. et Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.

od 01.12.2021