Dokumenty

Základné dokumenty


Štatút Súdnej rady Slovenskej republiky pdf

Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republikypdf
 

Ostatné dokumenty

           

Sudcovská etika

Prílohy zásad sudcovskej etiky

 

 História etických zásad, resp. etického kódexu

Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky

Archívne dokumenty

Výsledky prieskumu dôveryhodnosti občanov k súdom