Dokumenty

Základné dokumenty


Štatút Súdnej rady Slovenskej republiky pdf

Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky (konsolidované znenie)pdf

Ostatné dokumenty

           

Sudcovská etika

Prílohy zásad sudcovskej etiky

 

 História etických zásad, resp. etického kódexu

Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky

Archívne dokumenty

Výsledky prieskumu dôveryhodnosti občanov k súdom