Dokumenty

Základné dokumenty


Štatút Súdnej rady Slovenskej republiky pdf  - 142kB

Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky (konsolidované znenie) pdf  - 322kB


Ostatné dokumenty

 
Smernica o náležitostiach a postupe pri predkladaní materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky - uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 81/2024 z 20. marca 2024 pdf - 467kB
 
Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií a postup pri kreovaní hodnotiacich komisií - uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 63/2017 z 16. októbra 2017 pdf - 289kB
   
Zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie - uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 164/2017 z 18. decembra 2017 pdf - 160kB
 
Zásady povoľovania plnenia funkčných povinností sudcu v domácom prostredí - uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 314/2014 z 16. septembra 2014 pdf - 1,3MB
 
Obsahová náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu - uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 31 z 25.septembra 2017 pdf - 346kB
 
Obsahová náplň odbornej justičnej stáže - uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 283 z 25. novembra 2021 pdf - 407kB

Sudcovská etika