Dokumenty

Základné dokumenty


Štatút Súdnej rady Slovenskej republiky pdf  - 142kB

Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky (konsolidované znenie) pdf  - 322kB

Ostatné dokumenty

 
           

Sudcovská etika

Prílohy zásad sudcovskej etiky

 

 História etických zásad, resp. etického kódexu

Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky

Archívne dokumenty

Výsledky prieskumu dôveryhodnosti občanov k súdom

{{!-- Filetypes --}}