Pracovné stretnutia Súdnej rady Slovenskej republiky


Pracovné stretnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022
----------------------------------------------------------------------------------------

Pracovné stretnutie Súdnej rady Slovenskej republiky - 13.01.2022Pracovné stretnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021
----------------------------------------------------------------------------------------

Pracovné stretnutie Súdnej rady Slovenskej republiky - 16.11.2021

Pracovné stretnutie Súdnej rady Slovenskej republiky - 07.12.2021