Informácia o pracovnom stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky

08.12.2021
Dňa 7. decembra  2021  sa členky a členovia  Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli  na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 12 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.     

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o: 

- ústavnom a zákonnom postavení Súdnej rady Slovenskej republiky s osobitným zreteľom na návrhy Štatútu a Rokovacieho poriadku a 
- finalizácii vyjadrenia k ústavnej sťažnosti vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Po diskusii sa členky a členovia súdnej rady uzavreli, že sa nenašla zhoda na tom, či Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán sudcovskej legitimity je alebo nie je správnym orgánom. Pokračovanie odbornej rozpravy na túto tému by sa z tohto dôvodu malo stať predmetom vedeckého kolokvia konaného v rámci osláv 20. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky v apríli 2022. 

K  jednotlivým článkom štatútu a rokovacieho poriadku sa súdna rada zíde na pracovnom stretnutí, ktoré sa bude konať 13. januára 2022. 

Druhý bod programu pracovného stretnutia bol preložený na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať 13. januára 2022. Dôvodom je to, že nová členka súdnej rady Lucia Berdisová a nový člen súdnej rady Ján Gandžala uplatnili svoje právo na pripomienky k návrhu vyjadrenia. 

Pracovné stretnutie trvalo od 13.30 do 16.05 hodiny. 
nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

13.01.2022
nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022