Pracovné stretnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

18.11.2021

Dňa 16. novembra 2021 sa členky a členovia  Súdnej rady Slovenskej republiky stretli na pracovnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 13 členiek a členov.

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o  

  • postupe a rozhodovaní Súdnej rady Slovenskej republiky, kontrolných komisií a Kancelárie súdnej rady v prípadoch informácií od spravodajských služieb a
  • postupe Súdnej rady Slovenskej republiky po zrušení jej rozhodnutí z roku 2018 Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veciach IV. ÚS 621/2018 a IV. ÚS 224/2020.


Po diskusii sa členky a členovia súdnej rady zhodli na tom, že v súlade s požiadavkami ústavnosti a zákonnosti postupov súdnej rady je potrebné  hodnotiť informácie od spravodajských služieb iba ako základ pre ďalší postup kontrolných  komisií  a Súdnej rady Slovenskej republiky.

Súdna rada Slovenskej republiky sa tiež  zhodla na tom, že po zrušení jej  rozhodnutí Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veciach IV. ÚS 621/2018, IV. ÚS 224/2020 bude pri rozhodovaní o sudcovskej spôsobilosti úspešných sťažovateľov postupovať podľa platného právneho stavu.

Vzhľadom na to, že Ústavný súd, napriek tomu, že išlo o skutkovo a právne rovnaké prípady,  v troch predchádzajúcich konaniach ústavné sťažnosti  osôb, u ktorých súdna rada neprijala stanovisko, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, odmietol, kým v dvoch veciach (IV. ÚS 621/2018, IV. ÚS 224/2020)  ústavným sťažnostiam vyhovel, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podá predsedovi Ústavného  súdu Slovenskej republiky podľa § 13  zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky  podnet na zjednotenie právnych  názorov senátov.

nzov

Súdnu radu čakajú voľby kandidátov na sudcov do európskych štruktúr

V pondelok 22. augusta tohto roka sa v sídle súdnej rady rozhodne o tom, kto sa stane kandidátom na funkcie sudcov pôsobiacich na významných európs…

15.08.2022
nzov

Vlastnosti dobrého sudcu: Odvaha, zdržanlivosť, zrozumiteľnosť a iné

V procese úvah o novom etickom kódexe pre sudkyne a sudcov Slovenskej republiky ako člen stálej etickej komisie som si prečítal článok Jany Stehlík…

12.08.2022
nzov

11. a 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 17. augusta 2022 so začiat…

09.08.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň ich k…

01.08.2022