Pracovné stretnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

18.11.2021

Dňa 16. novembra 2021 sa členky a členovia  Súdnej rady Slovenskej republiky stretli na pracovnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 13 členiek a členov.

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o  

  • postupe a rozhodovaní Súdnej rady Slovenskej republiky, kontrolných komisií a Kancelárie súdnej rady v prípadoch informácií od spravodajských služieb a
  • postupe Súdnej rady Slovenskej republiky po zrušení jej rozhodnutí z roku 2018 Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veciach IV. ÚS 621/2018 a IV. ÚS 224/2020.


Po diskusii sa členky a členovia súdnej rady zhodli na tom, že v súlade s požiadavkami ústavnosti a zákonnosti postupov súdnej rady je potrebné  hodnotiť informácie od spravodajských služieb iba ako základ pre ďalší postup kontrolných  komisií  a Súdnej rady Slovenskej republiky.

Súdna rada Slovenskej republiky sa tiež  zhodla na tom, že po zrušení jej  rozhodnutí Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veciach IV. ÚS 621/2018, IV. ÚS 224/2020 bude pri rozhodovaní o sudcovskej spôsobilosti úspešných sťažovateľov postupovať podľa platného právneho stavu.

Vzhľadom na to, že Ústavný súd, napriek tomu, že išlo o skutkovo a právne rovnaké prípady,  v troch predchádzajúcich konaniach ústavné sťažnosti  osôb, u ktorých súdna rada neprijala stanovisko, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, odmietol, kým v dvoch veciach (IV. ÚS 621/2018, IV. ÚS 224/2020)  ústavným sťažnostiam vyhovel, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podá predsedovi Ústavného  súdu Slovenskej republiky podľa § 13  zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky  podnet na zjednotenie právnych  názorov senátov.

nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

29.09.2023
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 25. septembra 2023 podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediac…

25.09.2023
nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023