Pracovné stretnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

18.11.2021

Dňa 16. novembra 2021 sa členky a členovia  Súdnej rady Slovenskej republiky stretli na pracovnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 13 členiek a členov.

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o  

  • postupe a rozhodovaní Súdnej rady Slovenskej republiky, kontrolných komisií a Kancelárie súdnej rady v prípadoch informácií od spravodajských služieb a
  • postupe Súdnej rady Slovenskej republiky po zrušení jej rozhodnutí z roku 2018 Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veciach IV. ÚS 621/2018 a IV. ÚS 224/2020.


Po diskusii sa členky a členovia súdnej rady zhodli na tom, že v súlade s požiadavkami ústavnosti a zákonnosti postupov súdnej rady je potrebné  hodnotiť informácie od spravodajských služieb iba ako základ pre ďalší postup kontrolných  komisií  a Súdnej rady Slovenskej republiky.

Súdna rada Slovenskej republiky sa tiež  zhodla na tom, že po zrušení jej  rozhodnutí Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veciach IV. ÚS 621/2018, IV. ÚS 224/2020 bude pri rozhodovaní o sudcovskej spôsobilosti úspešných sťažovateľov postupovať podľa platného právneho stavu.

Vzhľadom na to, že Ústavný súd, napriek tomu, že išlo o skutkovo a právne rovnaké prípady,  v troch predchádzajúcich konaniach ústavné sťažnosti  osôb, u ktorých súdna rada neprijala stanovisko, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, odmietol, kým v dvoch veciach (IV. ÚS 621/2018, IV. ÚS 224/2020)  ústavným sťažnostiam vyhovel, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podá predsedovi Ústavného  súdu Slovenskej republiky podľa § 13  zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky  podnet na zjednotenie právnych  názorov senátov.

nzov

Vyhlásenie voľby prísediacich sudkýň/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Miloš Kolek, vyhlásil dňa 1. decembra 2021 podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 27fb ods. 3 zákona č. 185…

01.12.2021
nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Po tom, ako sa 30. novembra 2021 stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Gandžala, ktorý bol zvolený sudcami a sudkyňami stredoslove…

30.11.2021
nzov

Ján Gandžala sa stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky

Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici Ján Gandžala je novým členom súdnej rady. Výsledok voľby chýbajúceho člena dnes dopoludnia vyhlásil predsed…

30.11.2021
nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021