Informácia o 4. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

07.04.2022

Dňa 6. apríla 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 14 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o týchto bodoch:

- Prerokovanie návrhu stanovísk podľa § 25 ods. 2 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok), požadovaných senátom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
- Prerokovanie žiadosti sudkyne o zlučiteľnosti internetového predaja vlastných použitých vecí s výkonom funkcie sudkyne
- Dotazník ENCJ týkajúci sa Etického kódexu členov súdnej rady.

Členky a členovia súdnej rady diskutovali k prvému bodu pracovného stretnutia s nastolením viacerých smerov riešenia problematiky.

Druhý bod programu pracovného stretnutia bol venovaný problematike zlučiteľnosti internetového predaja s výkonom funkcie sudkyne so záverom, že bude vypracované stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré bude prerokované na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky.

Tretí bod programu pracovného stretnutia Súdna rada Slovenskej republiky prerokovala so záverom, že dotazník ENCJ bude po úprave navrhnutých bodov, na ktorých sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky zhodli, zaslaný v žiadanej lehote ENCJ.

Pracovné stretnutie trvalo od 13.00 do 15.11 hodiny.
 

nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023
nzov

Súdna rada má za sebou druhý septembrový rokovací deň

Druhý deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky pokračovalo rokovanie v súlade so schváleným programom a súdna rada prijala hneď niekoľko …

20.09.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

14.09.2023