Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Publikované

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako aj prerokovaním návrhov kandidátov a kandidátiek na funkciu sudcu na základe výsledkov výberového konania. Spomedzi štyroch adeptov na funkciu sudcu boli úspešní traja kandidáti.

Rozsiahlu a zaujímavú diskusiu medzi členmi súdnej rady vyvolala aktuálna téma sudcovskej etiky vo vzťahu s novinármi. Tento bod programu navrhli na 9. zasadnutie štyria členovia súdnej rady. Pre neprítomnosť sudkyne, ktorej sa tento bod týkal (Pamela Záleská) sa súdna rada rozhodla odročiť ho na najbližšie zasadnutie a zároveň opätovne pozvať túto sudkyňu. K tejto téme bolo doručené súdnej rade samostatné podanie dvoch sudcov, ktorými sa bude po dnešnom rozhodnutí zaoberať Stála etická komisia.

Súdna rada tiež vyhovela návrhu predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie sudkyne Okresného súdu Galanta na výkon funkcie na Krajský súd v Trnave. Dopomohla tak k zabezpečeniu riadneho chodu súdnictva vo veciach týkajúcich sa maloletých detí na danom súde. S rovnakým výsledkom skončil aj 16. bod, týkajúci sa žiadosti predsedníčky Krajského súdu v Žiline o dočasné pridelenie sudkyne Okresného súdu Martin na výkon funkcie sudkyne na daný krajský súd. Súdna rada tiež vyhovela návrhu predsedníčky Krajského súdu v Prešove na schválenie harmonogramu revízií Revízneho oddelenia Krajského súdu v Prešove na obdobie rokov 2023 – 2027.

Súdna rada vykonala dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u úspešnej uchádzačky o funkciu predsedníčky Mestského súdu Bratislava III. Zároveň jej poskytla priestor na vyjadrenie sa v súvislosti s prejednávanými podkladmi. Nakoniec súdna rada jednomyseľne rozhodla o tom, že sudkyňa dodržiava povinnosť spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne. Rovnako bola úspešná i ďalšia sudkyňa - uchádzačka o funkciu predsedníčky Okresného súdu Malacky. Na záver septembrového zasadnutia súdna rada rozhodla o preložení posledných štyroch naplánovaných bodov programu na októbrové zasadnutie.

10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky je naplánované na 17. a 18. októbra.

 


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}