Podania na Súdnu radu SR


Podania na Súdnu radu Slovenskej republiky (Poradca) je súbor informácií určených fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré sa obracajú so svojimi podaniami na Súdnu radu Slovenskej republiky. Účelom poradcu je poskytnúť týmto osobám  základnú orientáciu v otázkach, na riešenie ktorých nemá/má Súdna rada Slovenskej republiky právomoc a súčasne predchádzať podaniam, ktoré patria do kompetencie iných orgánov štátnej správy súdnictva, iných orgánov verejnej moci, prípadne iných inštitúcií. 

Podania na Súdnu radu Slovenskej republiky (Poradca) pdf - 452kB

 

{{!-- Filetypes --}}