Tlačové správy

nzov

Vyhlásenie tretieho kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 16. apríla 2021 tretie kolo výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na…

16.04.2021
nzov

Verejné zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie na obsadenie 29 voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu SR

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal verejné zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie na obsadenie 29 voľných …

16.04.2021
nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady k úspešnosti uchádzačov vo verejnom vypočutí v prvom kole výberového konania

Dňa 15.4.2021 sa konalo verejné hlasovanie Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej ako výberová komisia podľa § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 …

16.04.2021
nzov

7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 4. mája 2021 o 09:…

15.04.2021
nzov

Druhé kolo výberového konania na obsadenie voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky – zverejnenie dokumentov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 28b zákona o sudcoch zabezpečil zverejnenie dokumentov týkajúcich sa kandidátov na obsadenie…

13.04.2021
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil dňa 9. apríla 2021 voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie. Deň …

09.04.2021
nzov

6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 20. apríla 2021…

31.03.2021
nzov

Usmernenie pre uchádzačov do výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Usmernenie pre uchádzačov do výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky  - 541kB  

29.03.2021
nzov

Organizačné pokyny pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších pred…

29.03.2021
nzov

Oznámenie o zmene času konania novej voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zmenil čas konania novej voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej…

29.03.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné hlasovanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší…

26.03.2021
nzov

Verejné zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie na obsadenie 29 voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu SR

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal verejné zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie na obsadenie 29 voľných …

19.03.2021
nzov

Žrebovanie poradia uchádzačov o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Na dnešnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky bol jeden z prerokovaných bodov aj Návrh záverov o spôsobe vykonania výberového konania na ob…

16.03.2021
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky opakovane vyhlasuje novú voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie

Predseda súdnej rady rozhodol o vyhlásení nových volieb na kandidáta na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie za Slovenskú republi…

15.03.2021
nzov

Vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 9. marca 2021 druhé kolo výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Na…

09.03.2021
nzov

Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky - zverejnenie dokumentov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 28b zákona o sudcoch zabezpečil zverejnenie dokumentov týkajúcich sa kandidátov na obsadenie…

05.03.2021