Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Publikované
• Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Nitre

Ústna časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súdu v Nitre sa uskutoční dňa 1.12.2023 o 9.00 hod.

• Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Žiline

Ústna časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súdu v Žiline sa uskutoční dňa 4.12.2023 o 10.00 hod. na Krajskom súde v Žiline, 4. poschodie.

• Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici

Ústna časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici sa uskutoční dňa 4.12.2023 o 9.00 hod. na Krajskom súde v Banskej Bystrici, zasadacia miestnosť č. 204.

• Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Prešove

Ústna časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súdu v Prešove sa uskutoční dňa 30.11.2023 o 8.30 hod. na Krajskom súde v Prešove, zasadacia miestnosť.

• Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Košiciach

Ústna časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súdu v Košiciach sa uskutoční dňa 30. novembra 2023 o 13.00 hod. na Krajskom súde v Košiciach v miestnosti č. 414/IV. posch.

• Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Trnave

Ústna časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súdu v Trnave sa uskutoční dňa 18.12.2023 o 9.00 hod.

• Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave

Ústna časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súdu v Bratislave sa uskutoční dňa 5.12.2023 so začiatkom o 9.00 hod. s miestom konania: Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, miestnosť č. dv. 242 (II. posch.).

• Oznámenie o zmene termínu uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave

Ústna časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súdu v Bratislave sa uskutoční dňa 11.01.2024 so začiatkom o 9.00 hod. s miestom konania: Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, miestnosť č. dv. 242 (II. posch.).

 

Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}