Tlačové správy

nzov

Organizačné pokyny pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších pred…

29.03.2021
nzov

Oznámenie o zmene času konania novej voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zmenil čas konania novej voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej…

29.03.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné hlasovanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší…

26.03.2021
nzov

Verejné zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie na obsadenie 29 voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu SR

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal verejné zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie na obsadenie 29 voľných …

19.03.2021
nzov

Žrebovanie poradia uchádzačov o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Na dnešnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky bol jeden z prerokovaných bodov aj Návrh záverov o spôsobe vykonania výberového konania na ob…

16.03.2021
nzov

Priamy prenos z 5. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos z 5. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnar…

16.03.2021
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky opakovane vyhlasuje novú voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie

Predseda súdnej rady rozhodol o vyhlásení nových volieb na kandidáta na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie za Slovenskú republi…

15.03.2021
nzov

Vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 9. marca 2021 druhé kolo výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Na…

09.03.2021
nzov

Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky - zverejnenie dokumentov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 28b zákona o sudcoch zabezpečil zverejnenie dokumentov týkajúcich sa kandidátov na obsadenie…

05.03.2021
nzov

Návod na vypĺňanie majetkových priznaní schválený

Súdna rada Slovenskej republiky na dnešnom 4. zasadnutí schválila Návod na vypĺňanie majetkového priznania sudkýň, sudcov a ďalších  osôb,  u ktorý…

02.03.2021
nzov

Priamy prenos zo 4. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo 4. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudna…

02.03.2021
nzov

5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať  16. marca 2021 o …

02.03.2021
nzov

Opäť žiaden kandidát na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ

Dňa 1. marca 2021 o 17.00 hodine uplynula lehota na podávanie návrhov oprávnených subjektov na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ s…

01.03.2021
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky nepodá návrh na konanie o súlade § 151zf zákona o sudcoch s Ústavou

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák po preskúmaní podnetu osemnástich sudkýň a sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej…

01.03.2021
nzov

Vyhlásenie novej voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil  1. marca 2021 novú voľbu kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Sloven…

01.03.2021
nzov

Jaroslav Macek vzal späť súhlas s kandidatúrou na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR

JUDr. Jaroslav Macek dnes vzal späť svoj súhlas s kandidatúrou na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.  Rozhodnutie odô…

26.02.2021
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »