Návrhy súdnej rady na rokovaní vlády čiastočne uspeli

Publikované

Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní prerokovala návrhy kandidátov Súdnej rady Slovenskej republiky na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch. Predkladateľkou návrhov na rokovanie vlády bola predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová, a to na základe uznesení Súdnej rady Slovenskej republiky z júnového zasadnutia.

Návrh súdnej rady na obsadenie postu sudcu Všeobecného súdu Európskej únie bol na rokovaní vlády schválený a kandidátom na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie sa tak stal Juraj Schwarcz. Ide o kandidáta, ktorý pôsobí ako sudca Všeobecného súdu Európskej únie už od roku 2009.

Návrhy súdnej rady na ďalšiu významnú justičnú funkciu na Európskom súde pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu dnes na rokovaní vlády nezískali podporu. Sudcov tohto súdu volí Parlamentné zhromaždenie Rady Európy za každú zmluvnú stranu zo zoznamu troch navrhnutých kandidátov. Traja kandidáti, zvolení na júnovom zasadnutí súdnou radou - Marcela Dolníková Žabková, Ondrej Laciak a Radoslav Procházka neboli vládou schválení.

Mandát Aleny Poláčkovej, súčasnej sudkyne za Slovenskú republiku pri Európskom súde pre ľudské práva, uplynie 28. decembra 2024.


Ďalšie tlačové správy