Predsedníčka súdnej rady upravuje podmienky podaní na Súdnu radu Slovenskej republiky

Publikované

Materiál pod názvom „Podania na Súdnu radu Slovenskej republiky /Poradca/“, ktorý bol doteraz zverejnený na oficiálnom webovom sídle súdnej rady, je dočasne stiahnutý. Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová dospela k rozhodnutiu o jeho stiahnutí, nakoľko niektoré časti uvedeného materiálu nekorešpondujú s aktuálnou právnou úpravou, ktorá upravuje kompetencie Súdnej rady Slovenskej republiky a kompetencie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Tento materiál bol vydaný ešte bývalým predsedom súdnej rady. Súčasná predsedníčka aktuálne vyvíja kroky k tomu, aby sa nedostatky v materiáli odstránili čo možno najskôr. Súdna rada Slovenskej republiky ako kolektívny orgán pripraví a zverejní usmernenie pre podania fyzických a právnických osôb Súdnej rade Slovenskej republiky v súlade s platnou právnou úpravou. Prijaté podania sú v súčasnosti vybavované podľa príslušných ustanovení zákona o súdnej rade a súvisiacich právnych predpisov. Podania, adresované Súdnej rade Slovenskej republiky, je možné naďalej doručovať buď osobne do podateľne prostredníctvom pošty alebo elektronicky.


Ďalšie tlačové správy