Aktuálna pracovná výzva pre cieľavedomých právnikov

Publikované
Kancelária Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu vyhlásila výberové konanie na pracovnú pozíciu právnika. Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodným súdnym orgánom Rady Európy. Jeho súčasťou je v súčasnosti viac ako 2200 zamestnancov, ktorí zastupujú všetkých jej 46 členských štátov.  Európsky súd pre ľudské práva dohliada na napĺňanie Európskeho dohovoru o ľudských právach v členských štátoch. Háji zaujmi jednotlivcov, pre ktorých je tento súd poslednou možnosťou dovolať sa svojich práv. V súčasnosti poskytuje pracovnú príležitosť aj mladým a ambicióznym právnikom zo Slovenska, ktorí by reprezentovali našu krajinu v tejto paneurópskej inštitúcii. S propozíciami ako aj detailmi výberového konania sa môžete oboznámiť po klinutí na priložené prílohy.

Assistant Lawyer – Slovakia EN pdf - 143kB
Assistant Lawyer – Slovakia FR pdf - 177kB

Ďalšie tlačové správy