Súdna rada Slovenskej republiky bude opäť voliť kandidátov na európskych sudcov

Publikované

Právnické vzdelanie na magisterskej úrovni, prax aspoň 5 rokov, bezúhonnosť alebo čistý morálny kredit. Toto je zlomok z požiadaviek na kandidáta na sudcu alebo sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku.

Po tom, ako vláda Slovenskej republiky na svojej 40 schôdzi dňa 26. júna neschvália kandidátku návrhov na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorú zvolila súdna rada, jej predsedníčka Marcela Kosová bez zbytočného odkladu vyhlásila novú voľbu na tieto medzinárodné sudcovské funkcie. „Nie je to príjemné, ale treba rešpektovať proces, kde na počiatku je súdna rada, ktorá volí kandidátov a posúva to vláde. Vláda nie je iba „poštárom“, každý máme určitú mieru zodpovednosti v tomto procese. Pokiaľ vláda Slovenskej republiky dospeje k názoru, že danú kandidátku nie je možné schváliť, súdna rada to môže len rešpektovať a predseda súdnej rady vyhlási novú voľbu. Ja som tak spravila práve dnes“, tvrdí predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová.

Oprávnení navrhovatelia majú možnosť navrhnúť kandidáta alebo kandidátku do 30. augusta tohto roka. „Súčasťou vyhlásenia na túto voľbu sú jasne zadefinované požiadavky, ktoré musí spĺňať daný kandidát alebo kandidátka“, približuje Marcela Kosová. Dodáva, že samotná voľba sa uskutoční v stredu 18. septembra tohto roka so začiatkom o 09:00 hod.

Vyhlásenie volieb pdf - 231kB


Ďalšie tlačové správy