Tlačové správy

nzov

Stretnutie vedenia Súdnej rady Slovenskej republiky, Združenia sudcov Slovenska a nezávislej sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu

Dňa 3. augusta 2021 sa v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky uskutoční stretnutie vedenia súdnej rady s novozvolenými predstaviteľmi Združenia s…

26.07.2021
nzov

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky určil termín 12. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 19. augusta…

26.07.2021
nzov

Vyhlásenie voľby na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil  dnes, dňa 14. júla 2021, voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slov…

14.07.2021
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Kandidát na sudcu by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch. Požiadavky na takéhoto kandidáta zahŕňajú viacero podmie…

14.07.2021
nzov

Zmena termínu 12. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zrušil termín 12. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa malo konať 15. júla 2…

13.07.2021
nzov

Voľba členky/člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 8. júla 2021 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. 1 …

08.07.2021
nzov

Majetkové priznania sudcov za rok 2020

Na oficiálnom webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky sú od dnešného dňa zverejnené majetkové priznania sudcov za rok 2020. Pre správne a ri…

29.06.2021
nzov

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať  15. júla 2021 o …

29.06.2021
nzov

Martin Michalanský sa vzdal funkcie člena Súdnej rady

Člen Súdnej rady Slovenskej republiky Martin Michalanský, sudca Krajského súdu v Košiciach,  sa 24. júna 2021 písomne vzdal z rodinných  dôvodov sv…

25.06.2021
nzov

Oznámenie o mieste a dni konania ústnej časti hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici, v obvode Krajského súdu v Prešove a v obvode Krajského súdu v Košiciach, v obvode Krajského súdu v Žiline

Ústna časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený voľný počet miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súd…

23.06.2021
nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kol…

11.06.2021
nzov

Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. In…

11.06.2021
nzov

Stanovisko sudkýň a sudcov Okresného súdu Zvolen k postojom Mgr. Dalibora Miľana pri dodržiavaní protiepidemických opatrení

Stanovisko sudkýň a sudcov Okresného súdu Zvolen k postojom Mgr. Dalibora Miľana pri dodržiavaní protiepidemických opatrení  - 136kB

10.06.2021
nzov

Žrebovanie poradia uchádzačov  o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky – tretie kolo výberového konania

Dňa 9. júna 2021 sa uskutočnilo žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí v treťom kole výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho sp…

09.06.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »