Tlačové správy

nzov

Zmena a doplnenie vyhlásenia výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zmenil a doplnil vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššo…

03.02.2021
nzov

Odborný seminár Súdnej rady Slovenskej republiky o výberovom konaní na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR

Novela Ústavy Slovenskej republiky a zákon o reforme súdnictva kladú mimoriadne nároky na  výklad a uplatňovanie novej právnej úpravy. Osobitne to …

02.02.2021
nzov

Súdnej rade bol podaný jeden návrh na voľbu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil ešte 11. januára tohto roka voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho s…

02.02.2021
nzov

3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať  16. februára 2…

29.01.2021
nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021
nzov

Priamy prenos z 2. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos z 2. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnar…

26.01.2021
nzov

Priamy prenos z 1. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos z 1. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnar…

15.01.2021
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky vo veci sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Kataríny Pramukovej

Sudkyňa Katarína Pramuková si  zachovala svoj vysoký morálny štandard a profesionalitu. V decembri 2020 som dostal informáciu o tom, že Monika J…

14.01.2021
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje novú voľbu na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zrušil zasadnutie súdnej rady, ktoré sa malo konať 2. februára 2021 s jediným bodom programu: V…

13.01.2021
nzov

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať  26. januára 2021 …

11.01.2021
nzov

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil  11. januára 2021 voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovensk…

11.01.2021
nzov

1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať  15. januára 2021 …

29.12.2020
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky bol očkovaný proti COVID-19

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa v nedeľu 27. decembra 2020 podrobil očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 na Klinike infektológ…

27.12.2020
nzov

Zrušenie pojednávania disciplinárneho senátu

Dňa 18.12.2020 sa malo konať ústne pojednávanie vo veci sudkyne A. H. Tri dni predtým bolo však do podateľne Kancelárie Súdnej rady SR doručené osp…

16.12.2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »