Tlačové správy

nzov

Ján Gandžala sa stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky

Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici Ján Gandžala je novým členom súdnej rady. Výsledok voľby chýbajúceho člena dnes dopoludnia vyhlásil predsed…

30.11.2021
nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021
nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Prehľad vybraných správ, dokumentov a informácií pre sudcov

Kancelária Súdnej rady SR poskytuje pre sudcov službu zasielania pravidelného monitoringu médií, ktorý sa zameriava na oblasť justície. V prípade, …

22.11.2021
nzov

Pracovné stretnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Dňa 16. novembra 2021 sa členky a členovia  Súdnej rady Slovenskej republiky stretli na pracovnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou.…

18.11.2021
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Slovenská republika sa opakovane potýka s problémom obsadiť významné funkcie sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Z dôvodu, ž…

16.11.2021
nzov

Oznámenie o konaní ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Žiline

Ústna časť výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Žiline sa uskutoční dňa 18. novembra 2021 o 12,30 …

16.11.2021
nzov

Portugalská sudkyňa a členka Najvyššej súdnej rady pre správne a daňové súdnictvo sa stretla s podpredsedom súdnej rady

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Miloš Kolek, sa 11. novembra 2021 stretol s portugalskou sudkyňou a členkou Najvyššej súdnej rady pre…

12.11.2021
nzov

Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre obvod Krajského súdu v Bratislave, obvod Krajského súdu v Košiciach a obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici

Ústna časť výberového konania na obsadenie funkcie odborného justičného stážistu pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici sa bude konať dňa 11. …

10.11.2021
nzov

18. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 18. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 25. novembra 2021 o 9.00 h…

09.11.2021
nzov

Oznámenie o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Bratislave

Písomná časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený voľný počet miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súd…

08.11.2021
nzov

Súdnej rade Slovenskej republiky nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Ešte v septembri tohto roku vyhlásil predseda Súdnej rady  Ján Mazák voľby na dodatočného sudcu a sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Oprávnení …

05.11.2021
nzov

Poľská súdna rada končí v Európskej sieti súdnych rád

Európska sieť súdnych rád (ENCJ) dnes na mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodla o vylúčení poľskej súdnej rady (Krajowa Rada Sadownictva) spomedzi…

28.10.2021
nzov

List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktoré…

08.10.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 7. októbra 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v…

07.10.2021
nzov

17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 27. októbra 2021 …

06.10.2021