Tlačové správy

nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022
nzov

Informácia o 5. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 27. apríla 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej repu…

28.04.2022
nzov

Súdna rada si zvolila svojho podpredsedu

Jedným z bodov programu aprílového zasadnutia bola voľba podpredsedu súdnej rady. Kandidátom na túto funkciu bol člen súdnej rady z radov sudcov, J…

28.04.2022
nzov

Súdna rada Slovenskej republiky pozná svojich piatich nových členov

Vo štvrtok sa uskutočnila v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom volebnom obvode voľba piatich členov Súdnej rady Slovenskej repu…

22.04.2022
nzov

Oznam o výpadku IT

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky sa ospravedlňuje za neplánované výpadky internetovej a e-mailovej komunikácie. Výpadky evidujeme od 21.…

22.04.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

19.04.2022
nzov

Zmena termínu 7. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, zmenil termín 7. zasadnutia súdnej rady. Z pôvodného termínu, ktorý bol zvolaný na 13.04.2022…

11.04.2022
nzov

Voľby do súdnej rady sa blížia

O tom, kto na najbližších päť rokov zasadne do radov Súdnej rady Slovenskej republiky, sa rozhodne už o dva týždne. Hlavná volebná komisia na svo…

07.04.2022
nzov

Informácia o 4. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 6. apríla 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej repub…

07.04.2022
nzov

7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022, ktoré sa bude konať prezenčne 13. aprí…

05.04.2022
nzov

Súdna rada kandiduje do výkonného orgánu medzinárodnej justičnej siete

Súdna rada Slovenskej republiky zaslala dňa 29. marca 2022 oficiálny list prezidentovi Európskej siete súdnych rád, v ktorom oznámila svoj záujem k…

04.04.2022
nzov

Sudkyne a sudcovia Slovenskej republiky podali majetkové priznania za rok 2021

V súčasnosti v Slovenskej republike aktívne pôsobí 1384 sudkýň a sudcov. Povinnosť podať majetkové priznanie za predchádzajúci rok mal/a sudca/sudk…

01.04.2022
nzov

Podpredseda Miloš Kolek sa vzdal funkcie, aby mohol opätovne kandidovať za člena Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky Miloš Kolek sa 31. marca 2022 vzdal funkcie podpredsedu, s účinnosťou k 1. aprílu 2022. Dôvodom je to,…

31.03.2022