Majetkové priznania sudkýň a sudcov Slovenska sú už zverejnené

Publikované
Od dnešného dňa sú na oficiálnom webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky zverejnené majetkové priznania sudkýň a sudcov za rok 2023. Povinnosť podať do konca marca tohto roka majetkové priznanie za predchádzajúci rok vyplynula všetkým, ktorí v minulom roku vykonávali funkciu sudcu. Do konca zákonom stanovenej lehoty prijala Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky až 1407 priznaní, hoci celkový počet aktívnych sudkýň a sudcov je 1336. Počet odoslaných majetkových priznaní je teda vyšší ako počet aktívnych sudcov Slovenska. Dôvodom je skutočnosť, že povinnosť si splnili aj niektorí sudcovia, ktorým počas roka zanikla funkcia sudcu, prípadne majú prerušený výkon funkcie sudcu. Už tretí rok po sebe sa majetkové priznania prijímali len v elektronickej podobe.

Ďalšie tlačové správy