Delegácia súdnej rady na Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád

Publikované

V týchto dňoch prebieha v Ríme Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, ktorého sa zúčastňuje aj slovenská delegácia súdnej rady, v zložení  Marcela Kosová, predsedníčka súdnej rady a Ayše Pružinec Eren, členka súdnej rady. Hlavnou témou trojdňového valného zhromaždenia je “Prístup k spravodlivosti”, so zameraním na zraniteľných a znevýhodnených občanov.

Prvý rokovací deň prebiehal v sídle Súdnej rady Talianska v užšom kruhu a jeho obsahom bolo zabezpečenie ďalšieho chodu inštitúcie. Počas tohto zasadnutia prebehli voľby nového prezidenta ENCJ pre roky 2024 – 2026, v ktorých uspela Madeleine Mathieu, Generálna advokátka Najvyššieho súdu Francúzska. Jedným z bodov programu bola aj voľba členov Výkonnej rady ENCJ na roky 2024 – 2026 a hlasovanie o prijatí nových členov siete, ktorými sa stali novozriadené súdne rady z Luxemburska a Cypru.

Keďže cieľom ENCJ je zlepšovať spoluprácu a vzájomné porozumenie medzi súdnymi radami, diskutovalo sa aj o problémoch justície v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, najmä s ohľadom na status sudcov. „Rokovanie bolo veľmi otvorené a v priateľskom duchu vo vzájomnom rešpekte. Všeobecná zhoda nastala v potrebe adekvátneho odmeňovania sudcov ako súčasť garancie ich nezávislosti. Od viacerých kolegov zaznel názor, že je nevyhnutné, aby súdna moc bola skutočne uznávaná ako plnohodnotný partner výkonnej a zákonodarnej moci. Vyvstala potreba prijatia spoločného stanoviska k danej otázke“, priblížila predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová.

Delegácia Valného zhromaždenia ENCJ sa stretla aj s prezidentom Talianskej republiky Sergiom Mattarellom, ktorý je súčasne aj predsedom talianskej súdnej rady. Prezident prijal delegáciu vo svojom sídle a ocenil doterajšiu prácu a výsledky ENCJ, ktorá vznikla v Ríme a v týchto dňoch si pripomína svoje dvadsiate výročie.

Valné zhromaždenie ENCJ sa organizuje raz ročne a jeho cieľom je prerokovať základné, operačné a procedurálne záležitosti. Tento rok prebieha v termíne od 12. júna do 14. júna. Súdna rada Slovenskej republiky je aktívnym členom Európskej siete súdnych rád od roku 2005.


Ďalšie tlačové správy