V Bratislave sa stretnú zástupcovia súdnych rád zo štyroch európskych štátov

Publikované

Na pôde Miestodržiteľského paláca, ktorý je sídlom Súdnej rady Slovenskej republiky, sa už o pár dní uskutoční medzinárodné stretnutie predstaviteľov členských inštitúcií Európskej siete súdnych rád (ENCJ). V rámci nosného projektu Nezávislosť & zodpovednosť & kvalita justície bude v dňoch 1. – 2. februára tohto roka prebiehať séria diskusií o problémoch a výzvach justície. Dialógovú skupinu svojou účasťou podporí aj prezidentka ENCJ Dalia Vasariene, ktorá aktuálne pôsobí aj ako sudkyňa Najvyššieho súdu Litvy. Súdna rada Slovenskej republiky sa okrem pozície diskutéra ujala aj úlohy hostiteľa tohto podujatia. Slovenskú súdnu radu bude zastupovať jej predseda Ján Mazák, spolu s členkou Danou Jelinkovou Dudzíkovou. Ďalšími členmi tejto diskusnej skupiny budú zástupcovia súdnych rád Bosny a Hercegoviny, Slovinska a Nórska. Hlavné témy sa týkajú prevažne aktuálnych, ale aj dlhodobých problémov a výziev jednotlivých justičných systémov. Ide najmä o témy: rešpektovanie nezávislého postavenia súdnej moci vo vzťahu k ostatným štátnym mociam a zásahov do nezávislosti súdnej moci, disciplinárna zodpovednosť sudcov, integrita sudcov, rozpočet súdnictva a ľudské zdroje v justícii, ako aj kvalita súdnych rozhodnutí.


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}