Voľba členky/člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudkyňami/sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Publikované
Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 29. novembra 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. 1 zákona   č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov voľbu členky/člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudkyňami/sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na deň 5. februára 2024 od 09:00 hod. do 16:00 hod.

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľbu so zreteľom na vzdanie sa funkcie  členky Súdnej rady Slovenskej republiky Petry Príbelskej.

Oprávnení navrhovatelia podľa § 11 ods. 2 písm. a), c), e) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov doručia predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky návrhy kandidátov na členku/člena súdnej rady v lehote do 20. decembra 2023 do 15:00 hod. Na neskôr doručené návrhy sa neprihliada.

Príloha:
Vyhlásenie voľby členky/člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudkyňami/sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republikypdf - 460kB

Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}